پروژه های شرکت آیدی

پروژه ها

لیست تعدادی از پروژه های اجرا شده از  سال 1385 الی  1398

تهران، هتل انقلاب (طالقانی)

تهران، هتل آزادی

تهران، هتل لاله

تهران، پروژه های ساختمانی گروه مهندسین فضل اللهی

تهران، هتل المپیک

تهران، هتل هما

تهران، هتل ارم

تهران، مجتمع اداری شرکت مسکن وشهرسازی

تهران، پروژه های مهندس حاجی حسینی

تهران، هتل مرمر

تهران، پروژه رانا ایران خودرو

تهران، پروژه های ساختمانی گروه مهندسین صحیح النسب

مازندران، هتل انقلاب خزر

مازندران، هتل رامسر

خراسان، هتل پارس مشهد

آذربایجان شرقی، هتل شهریار تبریز

اصفهان، هتل کوثر

مجتمع مسکونی لوکس پارسیس

کیش، هتل ارم

مجتمع تجاری مسکونی دیپلمات کیش

آخرین پروژه ها

هتل انقلاب (طالقانی)

تهران

هتل انقلاب خزر

مازندران

پروژه هتل ارم

کیش